Виховна робота

Організація виховної роботи в школі

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності учасників освітнього процесу. Виховання тісно поєднується з навчальною діяльністю та вплетене органічно в освітній процес. У школі відбувається морально-етичне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національно-патріотичного виховання, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись. Основна увага приділяється формуванню особистості учня, громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації школяра, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. № 1243, де затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», документів органів місцевого самоврядування, обласного та міського Департаментів освіти, Статуту школи.

Виховна система закладу:

  • цілі виховання;
  • принципи виховання;
  • виховна проблема;
  • модель виховної системи закладу;
  • мета;
  • завдання.