Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 1. Статут комунального закладу «Вінницька початкова школа № 5»
 2. Стратегія розвитку закладу
 3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 4. Структура та органи управління закладом
 5. Кадровий склад вчителів закладу
 6. Освітні програми, що реалізуються в закладі. Навчальні програми для початкової школи
 7. Територія обслуговування, закріплена за закладом
 8. Фактична кількість учнів заклад
 9. Мова освітнього процесу – українська
 10. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
 11. Внутрішня система забезпечення якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу
 13. Використання публічних коштів
 14. Протидія булінгу
 15. Матеріально-технічне забезпечення
 16. Перелік додаткових освітніх послуг – заклад додаткових освітніх послуг не надає.
 17. Використання позабюджетних коштів
 18. Державні закупівлі
 19. Посадові інструкції
 20. Охорона праці
 21. Пожежна безпека
 22. Організація Харчування
 23. Висновки та рекомендації інституційного аудиту